Chính sách bảo mật

 

Chính sách bảo mật này mô tả cách thông tin cá nhân của bạn được thu thập, sử dụng và chia sẻ khi bạn truy cập hoặc thực hiện mua hàng từ aishitoto.vn (“Trang web”).

THÔNG TIN CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP

Khi bạn truy cập trang web, chúng tôi tự động thu thập thông tin nhất định về thiết bị của bạn, bao gồm cả thông tin về trình duyệt web của bạn, địa chỉ IP, múi giờ, và một số các tập tin cookie được cài đặt trên thiết bị của bạn. Thêm vào đó, khi bạn duyệt các trang web, chúng tôi thu thập thông tin về các trang web hoặc cá nhân sản phẩm mà bạn xem, những gì các trang web hoặc thuật ngữ tìm kiếm gọi bạn đến trang web, và thông tin về cách bạn tương tác với trang web. Chúng tôi tham khảo thông tin này sẽ tự động-thu như “Thông tin thiết bị.”

Chúng tôi thu thập thông tin thiết bị sử dụng các công nghệ sau:

- “Log file” Hành động theo dõi xảy ra trên các trang web, và thu thập dữ liệu bao gồm địa chỉ IP của bạn, loại trình duyệt, cung cấp dịch vụ Internet, giới thiệu / trang xuất cảnh, và tem ngày / giờ. - “cảnh báo trên web”, “thẻ”, và “pixel” là các tập tin điện tử sử dụng để ghi lại thông tin về cách bạn duyệt trang web. Thêm vào đó, khi bạn thực hiện mua hàng hoặc cố gắng thực hiện mua hàng qua trang web, chúng tôi thu thập một số thông tin từ bạn, bao gồm tên, địa chỉ thanh toán, địa chỉ vận chuyển, thông tin thanh toán, địa chỉ email và số điện thoại. Chúng tôi tham khảo thông tin này là “tự tin.”

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN?

Chúng tôi sử dụng thông tin theo thứ tự mà chúng tôi thu thập thường thực hiện bất kỳ đơn đặt hàng thông qua trang web (bao gồm cả xử lý thông tin thanh toán của bạn, sắp xếp cho vận chuyển, và cung cấp cho bạn với các hoá đơn và / hoặc xác nhận theo thứ tự). Thêm vào đó, chúng tôi sử dụng này Thông tin đặt hàng để:

Chúng tôi sử dụng thông tin theo thứ tự mà chúng tôi thu thập thường thực hiện bất kỳ đơn đặt hàng thông qua trang web (bao gồm cả xử lý thông tin thanh toán của bạn, sắp xếp cho vận chuyển, và cung cấp cho bạn với các hoá đơn và / hoặc xác nhận theo thứ tự). Thêm vào đó, chúng tôi sử dụng thông tin theo thứ tự này để:

Giao tiếp với bạn; Màn hình đơn đặt hàng của chúng tôi đối với nguy cơ tiềm ẩn, gian lận; và Khi phù hợp với sở thích mà bạn đã chia sẻ với chúng tôi, cung cấp cho bạn thông tin hoặc quảng cáo liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin thiết bị mà chúng tôi thu thập để giúp chúng tôi màn hình cho nguy cơ tiềm ẩn và gian lận (đặc biệt là địa chỉ IP của bạn), và tổng quát hơn để cải thiện và tối ưu hóa trang web của chúng tôi (ví dụ, bằng cách tạo ra các phân tích về cách khách hàng của chúng tôi duyệt và tương tác với Trang web, và để đánh giá sự thành công của chiến dịch tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi).

Cuối cùng, chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn để tuân thủ pháp luật và các quy định hiện hành, để đáp ứng với một trát tòa, lệnh khám xét hay yêu cầu hợp pháp khác để biết thông tin chúng tôi nhận được, hoặc nếu không bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.

QUẢNG CÁO HÀNH VI

Như đã trình bày ở trên, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn với các quảng cáo nhắm mục tiêu hoặc truyền thông tiếp thị, chúng tôi tin rằng có thể quan tâm đến bạn. Để biết thêm thông tin về các công trình quảng cáo nhắm mục tiêu như thế nào, bạn có thể ghé thăm Network Advertising Initiative (“NAI”) trang giáo dục tại http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

KHÔNG THEO DÕI

Xin lưu ý rằng chúng tôi không thay đổi thu thập dữ liệu trang web của chúng tôi và thông lệ sử dụng khi chúng ta thấy một tín hiệu Không theo dõi từ trình duyệt của bạn.

DỮ LIỆU GIỮ

Khi bạn đặt hàng thông qua trang web, chúng tôi sẽ duy trì trật tự thông tin của bạn để lưu hồ sơ trừ khi và cho đến khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin này.

THANH THIẾU NIÊN

Các trang web không dành cho các cá nhân ở độ tuổi dưới 12.

THAY ĐỔI

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào để phản ánh, ví dụ, thay đổi tập quán của chúng tôi hoặc vì lý do hoạt động, quy phạm pháp luật hoặc quy định khác