About Us

Aishitoto Co., Ltd. (Japan) has been serving customers in Japan since 1998. The company recently celebrated its 20th Anniversary in business and is now advancing into Taiwan, Cambodia, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Myanmar, and Singapore as part of its Asian expansion.

Aishitoto is an e-commerce beauty company dealing in a wide range of cosmetics, creams, lotions, health foods and collagen products that are formulated to maintain one's youth, beauty and total body wellness.

Aishitoto's exclusive skin care products are created to ensure its customer's satisfaction by using all-natural ingredients with its main ingredient: Marine Collagen.

Aishitoto (Malaysia) Sdn. Bhd. has been appointed as the Regional Head Quarters for its products and services across the region. Expanding its reach beyond just e-commerce services, Aishitoto's products in Malaysia will be available across AEON outlets nationwide bringing Malaysia's first collagen jelly product made in Japan.

image_founder

FOUNDER OF AISHITOTO

The founder and CEO of Aishitoto Co. Ltd. Ms. Hatsue Iwamoto truly believes that everyone should live a beautiful and healthy life. A person who exudes positive vibes, it is through Aishitoto’s engagement with the public that she provides and shares positive stories and words of wisdom to help and touch the hearts of everybody regardless of their age, gender or background.

An active philanthropist, Ms. Iwamoto is the Ambassador of Nakagawa City, Karatsu City, and Miyagi Town Women’s Activity Support Program, she is also the Commissioner of Fukuoka’s Rehabilitation Association & Fukuoka Enterprise Business Support Organisation among many other active roles in the various communities around Japan.

Aishitoto là một công ty mang đến cơ hội việc làm cho những người đã nghỉ hưu và ủng hộ ý tưởng quyết định tuổi nghỉ hưu tự do. Theo quan điểm của bà Iwamoto, Aishitoto không áp đặt bất kỳ giới hạn tuổi nghỉ hưu nào. Các nhân viên lớn tuổi nhất trong công ty vẫn làm việc chăm chỉ mỗi ngày, dù có những người đã hơn 80 tuổi. Aishitoto là một môi trường thân thiện, nơi mọi nhân viên sẵn lòng học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau, bất kể sự chênh lệch về tuổi tác.

Bằng việc nhận ra sức chịu đựng và tính kiên nhẫn của những người cao tuổi, bà Iwamoto mong muốn tạo ra một môi trường làm việc thân thiện, nơi mọi người có thể làm công việc họ yêu thích trong thời gian mà họ mong muốn. Với suy nghĩ của bà Iwamoto, Aishitoto không có quy định nào về tuổi nghỉ hưu. Đội ngũ nhân viên lớn tuổi nhất đang làm việc hăng say mỗi ngày dù đã bước sang tuổi 80

Aishitoto là một công ty thân thiện, nơi tất cả nhân viên đều sẵn sàng học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau bất kể chênh lệch tuổi tác. Nhận thấy người cao tuổi có sức chịu đựng và tính kiên nhẫn rất cao, bà Iwamoto mong muốn thành lập một công ty ấm áp, nơi mọi người có thể làm việc bao lâu tùy thích.

Chúng tôi đang tạo ra một môi trường làm việc thuận tiện cho những người gặp khó khăn về thể chất hoặc tinh thần, để họ có thể làm việc an toàn và lâu dài. Mục tiêu chính của chúng tôi là làm việc chăm chỉ để giúp đỡ những người khác, không phân biệt họ có khuyết tật hay không. Chúng tôi đang tuyển dụng những người khuyết tật với mong muốn xây dựng một môi trường làm việc thoải máivà mang đến niềm vui cho người lao động. Đồng thời, chúng tôi muốn mang đến cơ hội làm việc và trải nghiệm sống bình đẳng cho tất cả mọi người. Chúng tôi đang xây dựng một môi trường nơi mọi người có thể tận hưởng niềm vui trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống, đồng thời phát triển các kỹ năng cá nhân.